Skip to main content

Slök húð í andliti eða á hálsi

(skin laxity), hrukkur (rhytids) og áberandi andlitsfellingar (folds)

Við notum CO2 „fractional“ húðlaser

Húðþétting og húðstinning með réttum húðlaser fyrirbyggir slappleika húðarinnar og vinnur gegn honum. Við notum CO2 „fractional“ húðlaser sem losar yfirborð húðarinnar frá undirlaginu (ablative) en þeir eru álitnir öflugustu húðlaserar veraldar til þessara nota. ELOS, FACES, húðfyllingarefni og meðferð með vöðvaslakandi efni kemur allt til greina meðferðarlega eftir mat sérfræðilæknis.

Ástæður fyrir slakri húð

 • Öldrun húðarinnar leiðir til visnunar leðurhúðarinnar (dermis) með tapi á kollageni, hrörnunar á elastísku neti og vökvatapi.
 • Sól leiðir til uppsöfnunar elastínsefnis í leðurhúðinni og með tímanum minnkar fitulag húðarinnar. Þetta leiðir til aukins slappleika húðarinnar og myndunar hrukkna og andlitsfellinga.
 • Reykingar eru álitnar flýta öldrun húðarinnar mögulega vegna áhrifa á kollagen (collagen).
 • Aðdráttarafl jarðar (gravity) veldur hrukkum (static rhytides) og áberandi andlitsfellingum.
 • Sumir andlitsvöðvar mynda einnig fellingar og hrukkur (dynamic wrinkles) -, t.d. á milli augna og út frá þeim.
 • Fellingar frá nefvængjum að munnvikum geta verið áberandi og gert kinnar bjöllulaga.
 • Djúpar andlitsfellingar út frá munnvikum (marionette folds) mynda oft fýlusvip og láréttar fellingar á höku orsaka stundum lýti.
 • Blámi í kringum augu vegna sýnileika súrefnissnauðs blóðs í bláæðum og hrukkur gera fólk þreytulegt.

Myndband

Grein

Brosfellingar og hrukkur þurfa ekki að birtast eins báðum megin sem getur leitt til andlitsskekkju.

Minnkuð fylling í kinnum gerir þær kinnfiskasognar.

META ÞARF HVERT TILFELLI AF SÉRFRÆÐILÆKNI M.T.T. VEITINGU RÉTTRAR MEÐFERÐAR OG FYRIRBYGGJANDI AÐGERÐA.

Hvað er til ráða?

Grein

ÆSKILEGT ER AÐ SÉRFRÆÐILÆKNIR METI HVORT LÆKNISFRÆÐILEGAR EÐA AÐRAR ÁSTÆÐUR HAMLI MEÐFERÐ.

Við hverju eru fractional húðlaserar notaðir?

 • Fractional laserar eru aðallega notaðir til að stinna andlitshúðina og þétta hana. Þetta fyrirbyggir og vinnur gegn slakleika í húðinni sem myndar áberandi fellingar og hrukkur.
 • Fractional laserar eru líka notaðir til að eyða áberandi fellingum og hrukkum.

Myndband

Greinar

Eyða litlum línum, bæta ör eftir slys eða sjúkdóma svo sem þrymlabólur

Myndband

Greinar

Draga úr húðsliti og öðru sem er óslétt á húðinni

Myndband

Grein

Vinna gegn sólskaða

Myndband

Greinar

Eyða húðsvertingu (melasma) og jafna yfirborð húðarinnar

Hver er verkunarháttur fractional lasera?

 • Húðlaser (leysir) er ljósorkugjafi. Hefðbundnir húðlaserar sem notaðir eru til húðmeðferða baða allt húðsvæðið með laserljósi. Þegar laser er sagður vera fractional (brot) er átt við að laserljósið baði eingöngu hluta húðsvæðisins með laserljósi. Fractional laserljósi er yfirleitt dreyft á staka staði yfir allt húðsvæðið. Eðlileg húð á milli staðana gerir mögulegt að gefa meiri ljósorku í fractional laserljósinu en ella því ef allt svæðið yrði fyrir slíkri ljósorku myndi húðin ekki þola hana.
 • Laserljósinu er ætlað að hnjaska húðina þar sem geislinn fer inn í húðina en eðlileg húð í kring flýtir “viðgerð” á hnjaskinu. Slík viðgerð hvetur til myndunar nýs kollagens sem leiðir til húðþéttingar og stinnari húðar.
 • Til eru 2 megingerðir fractional lasera. Annars vegar „ablative“ sem losa yfirborð húðarinnar frá undirlaginu og hins vegar „non-ablative“ sem gera það ekki.
 • Minni háttar takmarkanir gilda um fractional lasermeðferðir fyrir sum húðsvæði. Val búnaðar og beiting hans kallar á þekkingu sérfræðilæknis.
 • Dökk húð þolir fractional lasermeðferð betur en hefðbundna lasermeðferð.

Hvers er að vænta af lasermeðferð?

 • Fractional laserar eru mjög öflug tæki sem skila góðum árangri.

Hvað þarf ég að passa fyrir og eftir lasermeðferð?

 • Aftra þarf snertingu við sólarljós í a.m.k. 4 vikur fyrir og eftir meðferð. Sólarlandaferðir eða sólbaðsstofur eru bannaðar á meðan á meðferð stendur og í 2 mán. eftir að henni lýkur.
 • Sólartengdur roði eða brúnka þarf að hafa horfið algjörlega fyrir hvert meðferðarskipti.
 • Brúnkukrem þurfa að hafa horfið algjörlega úr húðinni fyrir meðferð. Brúnkukrem eru bönnuð fyrstu vikuna eftir ablative lasermeðferð.
 • Æskilegt er að útsetja sig ekki fyrir miklum hita rétt fyrir og eftir meðferð svo sem heitum böðum.
 • Mikilvægt er að ekki séu til staðar sár eða sýkingar í húðinni svo sem mikið af þrymlabólum. Sérfræðilæknir metur ástand húðarinnar fyrir meðferð.
 • Sérfræðilæknir tekur afstöðu til hvort útvortis eða innvortis lyfjameðferð þurfi að stöðvast á meðan á meðferð stendur.

Hvernig fer meðferðin fram?

Meðferðarsvæðið er hreinsað. Laserhausinn er færður til frá einum stað til annars eftir ákv. reglum. Hefðbundin andlitsmeðferð tekur 5-15 mín. Að henni lokinni er húðin kæld með sérstökum kælibúnaði.

Hve langt er milli meðferða og hve margar meðferðir þarf?

 • 3-8 vikur eru látnar líða á milli lasermeðferða. Lengri tímamörkin eiga yfirleitt við ablative lasermeðferðir. Fjöldi lasermeðferðaskipta þegar notaður er non-ablative laser er mjög misjafn eftir laserum, lasermeðferðarsvæðum og einstaklingum en er oft 2-4 skipti fyrir ablative lasermeðferðir.

Hvenær kemur árangur meðferðar fram og hve lengi varir hann?

 • Árangur kemur fram hægt og rólega. Árangurinn er varanlegur.

Hverjir eru kostir lasermeðferðar?

 • Lasermeðferðir eru sársaukalitlar með þeim búnaði sem við notum. Þær eru mjög áhættulitlar.
 • Unnt er að fara beint til vinnu að lokinni meðferð.

Hverjir eru gallar lasermeðferðar?

 • Non-ablative lasermeðferð getur valdið roða sem gengur yfirleitt yfir á nokkrum klukkustundum. Hægt er að nota farða strax eftir meðferð. Ablative lasermeðferðir geta valdið roða og sýnilegum ummerkjum í lengri tíma svo sem 3-4 vikur. Oft gengur þó að farða yfir meðferðarsvæðin u.þ.b.  viku eftir meðferð.
 • Mikilvægt er að öll ummerki hafi gefið sig áður en farið er í sól. Sé það ekki gert er mögulegt að fram komi litamunur í húðinni sem getur tekið svolítinn tíma að hverfa. Lýst hefur verið að slíkur litur þurfi ekki að gefa sig fullkomlega.
 • Flestir finna fyrir vægum sting á meðan á meðferð stendur. Fyrir kemur að húðin sé deyfð fyrir meðferð með deyfikremi sem sett er á hana fyrir meðferð.
 • Allir lasermeðferðir geta mögulega valdið örum en þau heyra til algjörra undantekninga. Mjög óvanalegt er að fólk fái svokallað ”dauft mynstur” (e. faint patterning) eftir ablative lasermeðferðir. Dauft mynstur birtist með örfínum opum inn í húðina sem álitin eru gefa sig á nokkrum mánuðum.
 • Lasermeðferð er örugg í réttum höndum. Hún krefst umsjónar eða meðferðar sérfræðilæknis sem getur TAFARLAUST gripið inn í verði vart við aukaverkanir.

ÖRYGGISVIÐVÖRUN!
AF ÖRYGGISÁSTÆÐUM ER LASERMEÐFERÐ Í FEGRUNARSKYNI BÖNNUÐ Á ÍSLANDI ÁN AÐKOMU LÆKNIS MEÐ VIÐEIGANDI SÉRFRÆÐIMENNTUN SVO SEM HÚÐLÆKNIS EINS OG KRAFIST ER Í DANMÖRKU. TIL ERU ÓLÖGLEGIR HEILBRIGÐISSTARFSMENN SVO SEM LÆKNAR EÐA HJÚKRUNARFRÆÐINGAR SVO OG SNYRTIFRÆÐINGAR MEÐ SLÍKA STARFSEMI.

Meðferð með Elos® (Electro Optical Synergy) eða FACES™

(Functional Aspiration Controlled Electrothermal Stimulation)

Þessar aðferðir eru notaðar gegn sömu ástæðum og fractional laserar hér fyrir ofan fyrir utan að þeim er ekki beitt gegn litabreytingum í húð vegna sólar og gegn húðsvertingu (melasma).

Tengill

Húðfyllingarefni (fylliefni eða fillers)

Þessi efni eru oft notuð í húðfellingar og hrukkur.

Myndband

Greinar

“Fyrir” og “eftir” myndir með fyllingarefnum einum sér (úr myndasafni Restylane® af siðaástæðum). Ath að í nokkrum tilfella er eingöngu “grynnkað” á hrukkum og fellingum en sumir kjósa að ganga ekki lengra til að breytast ekki um of.

All pictures on this page are copyrighted and provided by the courtesy of Galderma S.A.

Fellingar milli nefs og munnvika, út frá munnvikum og í kinnum. Einnighefur fyllingarefni verið sett víðar í litlu magni svo sem á höku, milli augabrúna og í enni.

Fellingar milli nefs og munnvika, út frá munnvikum og á höku.

Fyllingarefni í kinnum til að auka aðeins fyrirferð þeirra. Einnig hefur fyllingarefni verið sett í fellingar út frá munnvikum og í höku..

Hrukkur á enni og fellingar milli nefs og munnvika. Einnig hefur meðferð verið gefin í kinnar.

Fellingar milli augna, enni, kinnar og haka, einnig er dregið úr fellingum milli nefs og munnvika.

Kinnar og haka.

Kinnar og haka.

Fellingar milli augabrúna

Fellingar milli augabrúna, milli nefs og munnvika og út frá munnvikum. Einnig hefur verið meðhöndlað í kinnum.

Fellingar milli nefs og munnvika, og kinnar.

Fellingar milli nefs og munnvika, einnig er sett fyllingarefni í enni, kinnar og höku.

Kinnar og haka. Einnig fellingar milli augna og frá nefi að munnvikum og út frá þeim.

Kinnar. Einnig eru meðhöndlaðar fellingar milli nefs og munnvika.

Fellingar milli nefs og munnvika, og hrukkur í kinnum.

Vöðvaslakandi efni

Hér er á ferðinni prótein sem slakar á vöðvum sem valda hrukkum og áberandi fellingum í andlitinu.