ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องเรา !

เราคือบริษัทด้านการแพทยท์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการบำบัดรักษา :

  • ศัลยกรรมด้านผิวหนัง / เวชสำอาง (Dermatologic laser treatments)
  • การรักษาด้วยเลเซอร์ (Dermatologic laser treatments)
  • โรคผิวหนังโดยทั่วไป (Dermatology)
  • ทันตกรรมโดยทั่วไป (General Dentistry)
  • ฟัน และ เหงือกปลอม / ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics)
  • การรักษาเกี่ยวกับการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ (Venereology)

 สามารถพบเราได้ที่ไหน ?

Grensásvegur 13, 108 Reykjavík, Ísland. คุณสามารถติดต่อกับเราได้ทุกวันทำการราชการตลอดปี (ดูรายละเอียดด้านล่าง) จากเวลา 8:15 ถึง 16:15 ทางโทรศัพท์ +354 544 4450. หลังจากเวลาปิดทำาการคุณสามารถฝากข้อความไว้ และควรเป็นภาษาไอซแลนด์หรือภาษาอังกฤษ หรือไม่ก็ภาษาสแกนดิเนเวียน (นอกจากภาษาฟินแลนด์), ภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาเยอรมัน. อีเมล timabokun@utlitslaekning.is. และแฟกซ์ +354 544 4451. เลขานุการของเราพูดภาษาไอซแลด์และภาษาอังกฤษและบางภาษาสแกนดิเนเวียน.

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการรักษาด้วยเลเซอร์ หรือศัลยกรรมทางผิวพรรณ ( cosmetic dermatology) และต้องการที่จะติดต่อโดยตรงทางอินเทอร์เน็ตกับ คุณ บอลลิ เบียรนาซอน (Bolli Bjarnason) M.D., Ph.D ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (dermatovenereology), คุณสามารถส่งข้อความที่อีเมล utlitslaekning@utlitslaekning.is.

เราจัดหาล่ามให้คุณ หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการประกันสุขภาพเพื่อประชาชน ที่คุณควรจะได้รับสิทธิและบริการการประการสุขภาพในไอซแนด์ .

ดังที่กล่าวไว้จะเริ่มให้บริการจากต้นเดือนกรกฎาคม จนถึงต้นเดือนสิงหาคม หลังจากนั้นจะไม่มีการตอบรับ :

ติดต่อสอบถามฃ้อมูลต่างๆทางเครื่องตอบรับโทรศัพท์กับเราโดยใช้ภาษาไอซแลนด์และภาษาอังกฤษ. หากคุณต้องการที่จะใช้ภาษาสแกนดิเนเวียน (นอกจากภาษาฟินแลนด์) ภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมัน ส่งคำถามที่ timabokun@utlitslaekning.is. หากคุณมีความจำเป็นที่ต้องการจะติดต่ โดยตรงกับคุณ บอลลิ เบียรนาซอน (Bolli Bjarnason) M.D., Ph.D., ส่งข้อความที่อีเมล utlitslaekning@utlitslaekning.is. นอกจากนี้คุณสามารถขอต่ออายุการใช้ยาที่คุณเคยได้รับเมื่ออยู่ในระหว่างการบำบัดรักษาโดยการส่งข้อความที่ lyf@utlitslaekning.is. จะได้รับคำตอบภายใน2วันทำการ แต ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมให้ส่งอีเมลที่ timabokun@utlitslaekning.is.

เหตุฉุกเฉิน

โทร 112.

ด้วยความปราถนาดี.

เจ้าหน้าที่การแพทย์ส่วนบุคคลจำกัด.